”Genvägarna till mer rörelse på jobbet”

En bensträckare på en minut sänker risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Även om du inte kommer iväg till gymmet finns flera knep att ta till för att röra dig mer. […] 2018 gjordes en studie av Nyckel­talsinstitutet där man tittade på friskvårdsbidraget och vilken effekt det hade på personalens hälsa. Där konstaterade man att de som redan tränade och redan var frälsta använde sig av friskvårdsbidraget.

Finansliv

20 februari 2020

”Så stor personalgrupp är bäst”  

”Den bästa storleken på en personalgrupp är 12-15 personer, menar HR-företaget Nyckeltalsinstitutet. Större personalgrupper innebär högre sjukfrånvaro som i sin tur leder till andra problem.”

Arbetsmiljöforum

10 oktober 2019

”Charlotte Svalstedt är månadens medarbetare”

”Charlotte Svanstedt, HR chef, HSB Stockholm mest stolt över:

– Att vårt konsekventa och idoga värderingsarbete gett resultat! HSB Stockholm har placerat sig i toppen av Nyckeltalsinstitutets kvantitativa kartläggning över landets mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsgivare. Vi har med det tilldelats certifieringen ”Excellent arbetsgivare 2019”.

Fastighetsmagasinet Fastigo 

10 oktober 2019

”Små arbetsgrupper friskare än stora”

”12-15 medarbetare. Det är den bästa storleken på en personalgrupp, enligt hr-företaget Nyckeltalsinsitutet […] ”De viktigaste faktorerna för ett bra arbetsliv är små arbetsgrupper”, säger Nyckeltalsinstitutets vd Tina Ekström till Du & jobbet.

Chef

9 september 2019

”Energibranschen kan locka fler med ökad inkludering”

”Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet, berättade om läget för branscherna bygg och energi, vad gäller de parametrar som ger ett så kallat ”attraktiv arbetsgivar-index”.”

Energiföretagen

1 juli 2019

”Otippade vinnare: Här är bolagen med bäst arbetsvillkor”

”Sveriges bästa arbetsgivare har korats av Nyckeltalsinsitutet som rankar företag utifrån en mängd arbetsvillkor, till exempel lön och karriärmöjligheter.”

Dagens Industri

10 maj 2019

”Så jobbar du strategiskt med jämställdhet”

”Nyckeltalsinstitutet, som bland annat analyserar organisationer utifrån ett särskilt jämställdhetsindex, har i sin årsrapport 2018 tagit fram prognoser för när svenskt arbetsliv beräknas bli helt jämställt vad gäller ledningsgrupper, lön och lika karriärmöjligheter.”

HR Bloggen

25 mars 2019