Placering Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX®
Bästa Hälsoindex
Mest hållbar arbetsgivare
1 Jernhusen AB Sveriges Radio AB AO Bygg Stab Central, Vinnova Vinnova

Se bildspelet från dagen nedan, eller filmen om Stora Nyckeltalsdagen 2019 här bredvid.