Placering Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX®
Bästa Hälsoindex
1 Jernhusen AB, Specialfastigheter AB och Miljöförvaltningen Stockholm stad  Post & Telestyrelsen Länsförsäkringar AB och Storstockholms Brandförsvar, Dagtid