Placering Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex
Bästa jämställdhetsindex  JÄMIX
1 Hufvudstaden AB Exploateringskontoret, Stockholms stad och Utbildningsförvaltningen, Göteborgs stad
2 Kemikalieinspektionen SMHI
3 SSBF, Storstockholms Brandförsvar(IOP) Kulturförvaltningen, Göteborgs stad och Stockholms stiftskansli, Sv Kyrkan.
Placering Störst förbättring Attraktiv Arbetsgivarindex Störst förbättring Jämställdhetsindex JÄMIX
1 HSB Malmö Älvsjö SDF