Placering Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex
Bästa jämställdhetsindex
JÄMIX
1 MSS Markstridsskolan SMHI och Västfastigheter
2 Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum  Tullverket och Fastighetskontoret i Stockholms stad
3 UNIT 4 Agresso AB och Diligentia AB Arbetsförmedlingen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad och Samhällsbyggnad i Gävle kommun
Placering Störst förbättring Attraktiv Arbetsgivarindex Störst förbättring Jämställdhetsindex JÄMIX
1 Statoil Detaljist AB Stockholmsmässan AB