Tre snabba med Alice Stahre – Kundansvarig Nyckeltalsinstitutet

Tre snabba med Alice Stahre – Kundansvarig Nyckeltalsinstitutet

Vad får dig att vissla på vägen till jobbet?
Det är mina kollegor! Vi tar hand om varandra och tycker om att ha kul tillsammans! Därför har jag aldrig känt den klassiska ”söndagsångesten”.

Vilken är den just nu mest växande bransch när det gäller analys och benchmark i Nyckeltalsportalen?
Den bransch som växer mest i vår databas just nu är vatten- och avfallsbranschen, vilket är roligt då vår benchmark blir ännu starkare. Men jag ser också tecken på att de flesta branscher växer, delvis beroende på att turbulensen på arbetsmarknaden ökar. Det ökar behovet hos HR i att arbeta mer datadrivet, framför allt för kunna jämföra sig med andra arbetsgivare och säkra upp sin kompetensensförsörjning.

Vad uppskattar dina kunder mest i ert samarbete?
Jag upplever att mina kunder främst uppskattar den stöttning de får i sin kartläggning och analys av sina HR nyckeltal. Eftersom kunderna kartlägger sig årligen bygger det en bra relation mellan oss och jag får förmånen att kontinuerligt följa deras arbete. Det gör också att jag kan ge mer skräddarsydd stöttning och snabbt kan lokalisera vad de behöver hjälp med. Mitt jobb handlar också om att förstå organisationernas behov utan att de själva alltid behöver uttrycka det och hjälpa dem se historien bakom siffrorna.

Är du nyfiken på hur din organisation kan komma igång med ert datadriva HR-arbetet? Kontakta Alice för ett förutsättningslöst möte.
Alice@nyckeltal.se

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post