Som kund hos Nyckeltalsinstitutet kan företaget bli certifierad som Excellent arbetsgivare™. Detta certifikat ges ut inom kategorierna Attraktiv Arbetsgivarindex®, Jämställdhetsindex Jämix®, samt Hälsoindex™, till de företag som uppnått excellent resultat inom respektive index.
För att få certifikatet Excellent Arbetsgivare 2019, krävs ett resultat i nivå med percentil 90 2017. Det betyder att företaget tillhör de tio procent bästa i Nyckeltalsinstitutet kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor.

Bäst i branschen 2019

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige, som toppar listorna för respektive bransch.  Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.

Statliga

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Vinnova
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Svenska ESF – rådet
Bäst Hälsoindex: Vinnova

Region

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Trafikförvaltningen Region Stockholm
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Regional Utveckling Region Örebro
Bäst Hälsoindex: Hjälpmedelscentrum Region Västmanland

Hela kommuner

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Stockholm Stad
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Järfälla kommun

Stadsdelsförvaltning

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Rinkeby Kista Stdf Stockholms Stad

Kommunal Förvaltning

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Exploateringskontoret Stockholms Stad

Fastighet

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen AB
Mest Jämställda Arbetsvillkor: Locum AB

Privata tjänsteföretag

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Sveriges Radio AB

IT/Telekom

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Aditro Shared Services AB & Aditro Enterprise AB

Bygg

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Habitek Byggentreprenad AB
Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Bostad
Bäst Hälsoindex: Peab AO Bygg Stab Centralt

Finansiella

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Länsförsäkringar Västernorrland
Mest Jämställda Arbetsvillkor: SBAB Bank AB
Bäst Hälsoindex: Länsförsäkringar AB

El/energi

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jämtkraft AB

Vatten/Avfall/Återvinning

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Nodra AB

Universitet/Högskola

Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås

Excellenta arbetsgivare 2019

Nyckeltalsinstitutet presenterar här de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor.

Aditro Shared Services AB & Aditro Enterprise AB

Akademiska Hus AB

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Ellevio AB

Fastighetskontoret, Göteborgs stad

Habitek Byggentreprenad AB

HSB Bostad AB

HSB Stockholm

Jernhusen AB

Jämtkraft AB

Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Locum AB

Miljöförvaltningen Stockholm stad

Nodra AB

Peab AO Anläggning region nord – Tjm

Peab Region Bygg Nord – Tjm

Peab Stab Centralt Bygg

Region Örebro län Regional utveckling

Samhällsbyggnad Gävle

SHIS Bostäder

Skandia Fastigheter AB

Skellefteå Kraft

Skogsägarna Mellanskog

SMHI

Stadsledningskontoret, Stockholm stad

Storstockholms brandförsvar

Strålsäkerhetsmyndigheten

Svenska Bostäder

Svenska ESF-rådet

Sveriges Radio

Trafikverket Förarprov

Trafikverket, VO Investering

Trafikverket, VO Trafikledning

Tornberget Fastighetsförvaltning AB i Haninge

Uniper i Sverige

Uppsalahem AB

Vinnova