Som kund hos Nyckeltalsinstitutet kan företaget bli certifierad som Excellent arbetsgivare™. Detta certifikat ges ut inom kategorierna Attraktiv Arbetsgivarindex®, Jämställdhetsindex Jämix®, samt Hälsoindex™, till de företag som uppnått excellent resultat inom respektive index.
För att få certifikatet Excellent Arbetsgivare 2019, krävs ett resultat i nivå med percentil 90 2017. Det betyder att företaget tillhör de tio procent bästa i Nyckeltalsinstitutet kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor.

Sammanlagt har 81 företag av totalt 330 deltagande erhållit certifikatet Excellent Arbetsgivare 2019.