Nyckeltalsinstitutets pedagogik

Vi varvar föreläsningar med gruppdiskussioner och du får både teori och praktiska tips. Föreläsarnas bilder får du som åhörarkopior och efter kursen skickar vi även ut dem i digital form.
Vi är övertygade om att lärande främjas av god stämning och ett tillåtande klimat, därför gör vi allt vi kan för att skapa trivsel för dig och för övriga kursdeltagare.

Eftersom våra lärare också är verksamma som forskare kan vi utlova ett innehåll med hög kvalitet och med förankring i den vetenskapliga världen. Detta balanserar vi förstås med konkreta exempel och erfarenheter från ”verkliga livet” – allt för att ge dig maximal nytta av dina nya kunskaper.