Instruktioner

I en situation där företaget har fått en tillfällig svacka i efterfrågan och intäkter beräknar denna simuleringsmodell hur omfattande denna svacka får vara innan uppsägningar bör genomföras. Utgångspunkten är att både uppsägningar och framtida rekryteringar kostar i allt från uppsägningslöner, förhandlingar och badwill till framtida rekryterings- och upplärningskostnader. Frågan är hur länge en övertalighet får vara innan dessa övertalighetskostnader överstiger summan av uppsägnings- och framtida rekryteringskostnader. Svaret, antal månader som det är ekonomiskt försvarbart att behålla en övertalighet, ger det diskussionsunderlaget för hur länge det är ekonomiskt rationellt att behålla en övertalighet. Sedan kan det finnas andra icke ekonomiska argument som också påverkar beslutet om när och om uppsägningar ska göras.

Spara dina resultat

Vi arbetar för fullt med en funktion där du ska kunna mejla dig själv dina resultat. Tills dess rekommenderar vi att du använder skärmklippsverktyget på din dator. Om sidan är för stor, använd Ctrl – samt Ctrl + för att zooma ut och in.

För Windows, se instruktioner här.

För Mac, se instruktioner här.

Startsida