Så farligt är stillasittandet för din organisation och så vänder du trenden!

14 februari 2020

Forskningsresultat visar tydligt att vår hjärnhälsa påverkas negativt av stillasittande och positivt av träning och god kondition, men hur kan vi använda forskningen i vårt hälsoarbete? Och hur får vi våra medarbetare att röra mer på sig?

Föreläsare är Örjan Ekblom, Anders Johrén, Anna Dyhre, och Niclas Jernberg.

Läs mer och anmäl dig här

Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper 7 februari 2020

Vad säger forskningens resultat om sambandet mellan mångfald, jämställdhet, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper? Hur ser statistiken ut gällande anställdas bakgrund på svenska arbetsplatser? Välkommen till en halvdag med föreläsning och erfarenhetsutbyte om värdet av mångfald kopplat till verksamhetens resultat.

Föreläsare är Gabriella Fägerlind och Nyckeltalsinstitutets egna Anders Johrén.

Läs mer och anmäl dig här

Stora Nyckeltalsdagen 6 maj 2020

Stora Nyckeltalsdagen syftar till att hylla de företag och organisationer som vill vara en Hållbar och Attraktiv Arbetsgivare – samt att sprida kunskap om hur personalekonomiska nyckeltal – People Analytics – ger konkreta insikter och underlag för hur organisationen faktiskt mår.

Årets tema: Inkluderande arbetsplatser!

I år välkomnar vi även Morgan Alling som årets inspirationsföreläsare och Anna Dyhre som dagens moderator och prisutdelare.

Läs mer och anmäl dig här