För att säkerställa jämförelser mellan olika organisationer och företag, har Nyckeltalsinstitutet skapat en standard med definitioner för rapportering av indata.