Projektbeskrivning

Jämställdhetsindex JÄMIX

Spegla jämställdheten i din organisation

Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX, visar hur jämställdheten ser ut i din organisation. JÄMIX är framtaget i samverkan med den tidigare Jämställdhetsombudsmannen och nyckeltalen belyser viktiga aspekter på jämställdhet.

Med JÄMIX hjälper vi dig att bearbeta och presentera 21 nyckeltal inom jämställdhets-området. Nio av nyckeltalen sammanställs också i ett index.

I den rapport du får från oss jämförs resultaten i din organisation med andra deltagande företag och organisationer. Du får en bild av utvecklingen över tid som ger dig underlag för att bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete.

Läs om förändringarna i diskrimineringslagen från 1 januari 2017

Boka demo

De nio nyckeltalen som ingår i jämställdhetsindex är

  1. Yrkesgrupper
  2. Ledningsgrupp
  3. Lika karriärmöjligheter
  4. Lön
  5. Långtidssjukfrånvaro
  6. Föräldraskap
  7. Deltid
  8. Visstidsanställning
  9. Aktivt arbete

Jämställdhetsindex JÄMIX®

Vill du veta mer eller boka tid för ett informationsmöte?

Kontakta oss på tel 08-402 00 29

eller mejla oss på: info@nyckeltal.se

eller fyll i intresseformuläret nedan!