Kan man argumentera för bättre arbetsmiljö utifrån ekonomiska grunder? Absolut, anser Anders Johrén, civilekonom och nyckeltalsexpert hos Nyckeltalsinstitutet.Läs senaste intervjun med Anders i tidningen Du&Jobbet som handlar om detta med lönsamma arbetsmiljöer och hur vi argumenterar kring detta i ekonomiska termer. http://www.duochjobbet.se/chef/lonsamt-att-satsa-pa-battre-arbetsmiljo/