Instruktioner

Denna simuleringsmodell beräknar hur mycket, med givna förutsättningar, det går att spara genom korttidspermitteringar och uppsägningar. Den beräknar dels den totala potentialen om alla blir korttidspermitterade respektive om hälften av alla sägs upp. Dels beräknar den hur många korttidspermitteringar respektive uppsägningar som måste genomföras för att få en given kostnadsreducering. Till exempel om företaget måste spara 10 miljoner kronor beräknas, givet att du anger hur stor del i procent som ska hämtas hem på korttidspermitteringar respektive uppsägningar, hur omfattande korttidspermitteringar respektive uppsägningar som måste göras.

Spara dina resultat

Vi arbetar för fullt med en funktion där du ska kunna mejla dig själv dina resultat. Tills dess rekommenderar vi att du använder skärmklippsverktyget på din dator. Om sidan är för stor, använd Ctrl – samt Ctrl + för att zooma ut och in.

För Windows, se instruktioner här.

För Mac, se instruktioner här.

Startsida