Tina Ekström, VD på Nyckeltalsinstitutet deltog för ett tag sedan i en inspelning för ett webinar hos ActiWay i temat hälsoekonomi. Tillsammans med Niclas Jernberg, VD ActiWay och Tommie Cau, tf Marknadschef ActiWay, samtalar de om framgångsrika nyckeltalen för hälsa, hur de kan användas och hur vi får med oss organisationen på resan mot en mer hälsosam arbetsplats.

Ett ca 30 minuters samtal kring värdet av att satsa på rätt aktiviteter för att förebygga ohälsa, hålla friska medarbetare fortsatt friska och få tillbaka medarbetare som drabbats av ohälsa. Vår förhoppning med detta webinar är att vi lyckas sprida inspiration och väcka tankar om insatser i hälsoarbetet som leder till framgång både för individen och organisationen. Att vi på detta sätt bidrar till ett friskare arbetsliv.

Här hittar du webinariet: Framgångsrika nyckeltal för hälsa